English Links עצות גלריה שלטי צור קשר
היסטוריה של שלטי
איך נראים גורי שלטי
עצות לבעלי שלטי
המלצות לסירוק השלטי
כלים לטיפוח השלטי
השלטי שלי טיפול בשלטי כתבות על שלטי על גזע שלטי

עיתון חי
גליון 122 ספטמבר 2004 - לא הרבה מכירים את גזע השלטי, ולכן העיתון הביא מאמר על כל הסיבות להשיג כלב כזה - מיופי ועד אינטליגנציה. מדוע כדאי להתוודע אליו, ומהר.
אל תקרא לי קולי
פט-נט
אתר ותיק באינטרנט עם הרבה מידע רלוונטי
שלטי - גזע חודש מרץ 2009
מאמר על כלבי השלטי - כלבים לחוות קטנות
Wikipedia - האתר האנגלי
אתר אנגלי עם מידע מפורט על השטלנד שיפדוג Sheltland Sheepdog או שלטי. כישורים לאתרים שימושים אחרים.
http://en.wikipedia.org/wiki/Shetland_Sheepdog
שלטי - מבט היסטורי | גלריה 'השלטי שלי' | דף הבית אתר שלטי | כתבות על שלטי
טיפול בשלטי | גורי שלטי חדשים | קישורים לאתרי שלטי | עצות על שלטי | צור קשר